Nr

Magaca/Kutubka/Risaalada

Magaca Qoraha

Dajiso

1

Kitaabka Kashfu Shubuhaat oo somali u tarjuman. 

Maxamed Aadam Ibraahim (Shaakir)

2

Masaa'ilul Jaahiliyah oo Af-Somali ku tarjuman.

Maxamed Aadam Ibraahim (Shaakir)

3

Qawaacidul Arbaca Somali u tarjuman. 

 

Maxamed Aadam Ibraahim (Shaakir)

4

Siirada Nabiga. 

 

5

Usuulu-Thalaatha-Soomaali ku tarjuman.

Maxamed Aadam Ibraahim (Shaakir)

6

Nawaaqidul Islaam. 

 

7

Ad-dalaa'il fii xukmi mawaalaati Ahlil ishraak..

Maxamed Aadam Ibraahim (Shaakir)

Additional information